JGS-kvalitet også i fremtida

Strategien framover er vedteken…

JGS skal framleis vere ei handverksbedrift med høge krav til kvalitet. Bedrifta skal vere ein trygg og god arbeidsplass og bemanninga skal vere omtrent som i dag.

Ei kunnskapsbedrift: Høg handverkskvalitet er i første rekkje tufta på gode tradisjonar og kunnskapar. Dette er kunnskap ein skal finne hos alle medarbeiderane. Difor deltek JGS aktivt på Optimeraskulen. Her får ein mellom anna kunnskap om nye byggjemetodar og material. JGS er også opptekne av å følgje med på kva som rører seg i marknaden. Nytt verktøy forenklar kvardagen, og det er viktig å fange opp tekniske og handverksmessige nyvinningar.

Vegen vidare: Eit bygg skal ha eit langt liv. Kunden skal vere trygg på at vara me leverer har ein god kvalitet. Me er opptekne av at kundane våre får det produktet dei er best tente med. Ikkje berre i år, men også om 30 år. Også i framtida skal varemerket vårt vere JGS – kvalitet.

JGS-KVALITET

Jens Gerlach Sørensen AS er kjente for sin JGS-kvalitet!

JGS-kvalitet betyr at prosjektene som utføres av oss skal ha kvalitet i alle ledd, gjennom lagarbeid mellom alle involverte parter, idémyldring mellom arkitekt og oppdragsgiver og et sterkt ønske om å skape noe spesielt og særegent.

Om oss

Byggmester Jens Gerlach Sørensen A/S ble opprettet i 1967 av Leif Høyland og Jens Gerlach Sørensen

Firmaet har ca. 18 ansatte i dag. Den gjennomsnittlige størrelsen på firmaet siden slutten av 70-tallet har vært 14 ansatte. Vi mener nå vi har funnet vår perfekte størrelse og ønsker å bygge fremtiden videre med antall ansatte som vi har nå.

Firmaet har to stillinger på kontoret, mens resten er ute i produktivt arbeid på byggeplassene. Vi har siden starten hatt eget lager og kontorlokaler og i 1987 flyttet vi kontor/lager fra Tu til egen tomt og moderne lokaler på Håland industriområde.

Våre oppdrag spenner fra restaurering/rehabilitering, ombygging/tilbygg, prosjekt i offentlig sektor som barnehager etc., nye eneboliger, spesielle arkitekttegnede boliger og hytter. Ellers det meste fra å skifte et vindu til større oppdrag. Med andre ord: Vi tar alt av tjenester som en dyktig byggmester skal!