Bryne Mølle

Diverse

Fotland Mølle

Eldre hus på Eiganes

Hå gamle prestegård

Sjøhus i Stavanger

Time kirke

Valberggata 2

Valberggata 4

Forusstranden

Forus