JGS-Kvalitet

Jens Gerlach Sørensen AS er kjente for sin JGS-kvalitet og det er vi stolte over!

JGS-kvalitet betyr at prosjektene som utføres av oss skal ha kvalitet i alle ledd, gjennom lagarbeid mellom alle involverte parter, idémyldring mellom arkitekt og oppdragsgiver og et sterkt ønske om å skape noe spesielt og særegent.