Velkommen til Jens Gerlach Sørensen AS
– byggmesteren på Bryne

Vi er en stolt håndverksbedrift som ble opprettet i 1967 av Leif Høyland og Jens Gerlach Sørensen.

Gjennom alle disse årene har vi vært svært bevisste på å levere kvalitet og være stolte av arbeidet vårt. Våre kunder og samarbeidspartnere skal oppleve det å jobbe med oss som en positiv opplevelse med profesjonalitet og kvalitet som viktige ingredienser.

JGS-Kvalitet

Jens Gerlach Sørensen AS er kjente for sin JGS-kvalitet og det er vi stolte over!

JGS-kvalitet betyr at prosjektene som utføres av oss skal ha kvalitet i alle ledd, gjennom lagarbeid mellom alle involverte parter, idémyldring mellom arkitekt og oppdragsgiver og et sterkt ønske om å skape noe spesielt og særegent.